dementi

>

Posledná aktualizácia: 15. februára 2018

Informácie uvedené na webovej stránke https://www.firesticktricks.com/ (ďalej len „služba“) slúžia iba na všeobecné informačné účely..

Fire Stick Tricks nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby, opomenutia alebo úplnú presnosť obsahu služby.

Fire Stick Tricks v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne osobitné, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody ani žiadne iné škody, či už v rámci zmluvy alebo iného deliktu vrátane nedbanlivosti, ktoré vyplývajú z používania alebo v súvislosti s jeho používaním. služby alebo jej obsahu. Fire Stick Tricks si vyhradzuje právo robiť dodatky, vymazania alebo úpravy obsahu služby kedykoľvek neskôr od dátumu pôvodného zverejnenia na webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia..

Fire Stick Tricks nezaručuje, že web neobsahuje vírusy, malware ani iné škodlivé komponenty. Webové stránky používajú súbory cookie pre hladký priebeh a Fire Stick Tricks v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť, ak dôjde k používaniu škodlivého softvéru / ransomwaru alebo inému útoku, ktorý narastá v dôsledku používania webovej stránky..

Fire Stick Tricks si vyhradzuje právo zadržať akékoľvek informácie, ktoré považuje za vhodné, av žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nezverejnením týchto informácií. Okrem toho spoločnosť Fire Stick Tricks nezodpovedá za žiadne škody za poskytnuté informácie alebo služby, aj keď boli spoločnosti Fire Stick Tricks informované o možných škodách..

Nič hostené na Fire Stick Tricks by sa nemalo interpretovať ako pokus o ponúknutie alebo poskytnutie právneho názoru alebo služby. Táto webová stránka nezaručuje platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť za pravosť alebo pravdivosť akéhokoľvek obsahu zverejneného na nej.

Na webových stránkach sa môže občas nachádzať obsah, ktorý nie je vhodný pre všetkých divákov vrátane detí. V týchto prípadoch sa odporúča uváženie divákov.

Použitie pirátskeho obsahu / obsahu chráneného autorskými právami

My (Fire Strick Tricks) žiadnym spôsobom neschvaľujeme, nepropagujeme ani nepodporujeme nezákonnú alebo trestnú činnosť. Streamovanie / sťahovanie obsahu chráneného autorskými právami je nezákonné a nesmie sa praktizovať. Spomína sa prípadný nezákonný / pirátsky obsah na webovej stránke, ktorý by sa mal interpretovať striktne na vzdelávacie a informačné účely. Dôrazne odrádzame od pirátstva a dôrazne odporúčame našim čitateľom, aby sa mu za každú cenu vyhli.

Výukové programy, ktoré sa nachádzajú na Fire Stick Tricks, slúžia výlučne na vzdelávacie účely a slúžia na obsah dostupný vo verejnej doméne. Tieto príručky / návody NESMIEŠ byť použité na akékoľvek neoprávnené alebo nezákonné činnosti.

Fire Stick Tricks nezodpovedá za žiadne právne následky, ktorým môžu používatelia čeliť v dôsledku nezákonného streamovania / sťahovania alebo iných aktivít. Používateľom sa odporúča, aby si skontrolovali miestne zákony týkajúce sa streamovania pirátskeho obsahu a našim čitateľom odporúčame, aby prísne dodržiavali príslušné miestne zákony..

Fire Stick Tricks NES hostuje ani neprepojuje obsah chránený autorskými právami.  

expressvpn

Autorské práva na produkty / logá

Amazon je oprávneným vlastníkom autorských práv Fire TV Stick. Kodi je softvér s otvoreným zdrojom, ktorý je uvedený a udržiavaný jeho oficiálnymi vývojármi na webovej stránke Kodi.tv. V žiadnom prípade nie sme spojení so spoločnosťami Amazon alebo Kodi (predtým XBMC). Ostatné nástroje / aplikácie alebo grafika uvedené / použité na tejto stránke sú autorskými právami ich príslušných vývojárov / vlastníkov. „Fire Stick Tricks“ neprehlasujú, že vlastníte autorské práva a vlastníctvo Amazon Fire TV Stick, Kodi alebo iných nástrojov / aplikácií uvedených na webových stránkach.

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy

https://www.firesticktricks.com/ webová stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované alebo udržiavané spoločnosťou Fire Stick Tricks ani žiadnym spôsobom spojené s ňou..

Tieto odkazy sa poskytujú iba na informačné účely; nepredstavujú potvrdenie alebo schválenie spoločnosťou Fire Stick Tricks pre žiadny z produktov, služieb alebo názorov spoločnosti, organizácie alebo jednotlivca. Fire Stick Tricks nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, zákonnosť alebo obsah externých stránok ani za následné odkazy. Ak chcete získať odpovede na otázky týkajúce sa jej obsahu, kontaktujte externú stránku.

Upozorňujeme, že Fire Stick Tricks nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach..

Max Eddy
Max Eddy Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me